Chakran

Kroppens sju största chakran 

Om chakrasystemet

Enligt gamla österländska traditioner kan chakran liknas vid roterande energihjul belägna på olika platser i kroppen där de sju största är ordnade längs ryggraden, från svanskotan upp till hjässan.


Via dessa chakrapunkter flödar din spirituella energi, din livsenergi eller prana. När våra chakran är i balans kan energin röra sig fritt och ledigt genom kroppen och det ger dig ett fysiskt, mentalt och känslomässigt välmående. 


Kroppens sju största chakrahjul representeras av olika energier/frekvenser, element, färger, sinnen, körtlar, egenskaper osv. Intressant att notera är att varje led i kroppen räknas som ett subchakra till de sju övergripande chakrana.


Chakran kan blockeras och komma i obalans genom fysiska och psykiska händelser. Genom exempelvis yoga, meditation, visualisering och healing kan dessa balanseras. 

Chakranamn på svenska & Element

7 Kronchakrat, Inre ljus

6 Pannchakrat, Ljus

5 Halschakrat, Rymd

4 Hjärtchakrat, Luft

3 Solarplexuschakrat, Eld

2 Sakralchakrat, Vatten

1  Rotchakrat, Jord

Chakranamn på Sanskrit

7 Sahsarara

6 Ajna

5 Vishuddha

4 Anahata

3 Manipura

2 Svadhisthana

1  Muladhara

Chakrafärger och vad de står för

7 Violett, Att veta, Kontakt med det universella

6 Indigo, Att se, Sinne och självinsikt

5 Blå, Att tala, Kommunikation och uttryck

4 Grön, Att älska, Empati, tacksamhet, kärlek

3 Gul, Att agera, självkänsla, styrka och kraft

2 Orange, Att känna, Sexualitet och kreativitet

1  Röd, Här och nu, Trygghet och överlevnad

GALLERI


Ögonblicksbilder från min egen yogapraktik

Copyright © All Rights Reserved

DELA INNEHÅLLET