Hathayoga

Hathayoga

Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Hathayogan är grunden till flera av de många olika yogaformer som idag finns representerade på exempelvis yogastudios och online.


Hathayoga har ofta mjuka, fysiska positioner (asanas) som hålls mer statiskt under längre tidsperioder och som utförs i ett lugnare tempo än inom exempelvis vinyasayogan. På en hathayogaklass  kombineras ofta de olika positionerna med andningstekniker (pranayama) och meditationsövningar. Syftet är att finna balans mellan kropp och sinne och kanske rent av växla fokus från sinnet och eventuellt snurrande tankar till kropplig närvaro och medvetenhet.


Kanske kan hathayogan hjälpa dig som behöver guidning ut ur stress och för-mycket-att-göra-vardagen. Ett verktyg som hjälper dig att finna andningen om vardagstempot blir för högt.


DELA INNEHÅLLET