Kurser

Free

Utmaning – Learn Dash – 14 dagar Mindfulness

Välkommen till Utmaningen 14 dagar Mindfulness!
Att träna mindfulness ger oss effekter som minskad stress, ökad självkännedom, ökat tålamod, bättre relationer, bättre sömn, minskad smärta och värk och får oss att vara mer i nuet och i livet!