Terminstider 2021 - 2022

Vårterminen 2022 10/1 – 8/5

 

Sommarterminen 2022 9/5 – 14/8

 

Höstterminen 2022 15/8 – 18/12